Simbologia

Secció 1ª, esquerra

Al llarg del recorregut es pot veure diferent simbologia mortuòria. Flors sempre vives, llums votives, les lletres alfa i omega, mussols, la flor de l’adormidera… tot relacionat amb el record, l’ànima, el principi i la fi.

Al segle XIX i principis del XX se li va donar molta importància als símbols perquè expressaven el missatge que es volia oferir al visitant, sent aquesta simbologia un complement als epitafis. Un d’aquests detalls podia significar molt, a vegades diferenciant-se si es tractava d’un concepte religiós o pagà.

ÀUDIO


En el Cementeri General de València, hi ha molta simbologia fúnebre, tanta que permetria fer tot un estudi. Alguns elements com a exemple: