Tomba família maçònica

Secció 1ª, esquerra

En aquesta tomba d’una família maçònica hi ha una important simbologia mortuòria. Podem veure el triangle amb l’ull de Déu com a centre de l’univers “el que tot ho veu” i també un altre tipus d’al•legories en relació amb l’aspecte funerari. No és l’única tomba maçònica del cementeri però sí la més representativa d’esta societat de caràcter secret que, en algun temps, va patir persecució. Per això és un miracle que tombes d’aquest tipus hagen arribat intactes fins als nostres dies.

ÀUDIO