Piràmide de la família Llovera

Secció 1ª, esquerra. Nínxol 42

El panteó amb forma piramidal pertany a la família Llovera i és únic al cementeri. Es va construir en 1883 segons el projecte de l’arquitecte Antonio Martorell. Hi ha dues versions del perquè d’eixa forma. Una, representa una construcció mortuòria. L’altra, va ser deguda a tots els descobriments que s’estaven realitzant a Egipte, d’ací que este tipus de representacions es posaren de moda: l’egiptomania procedent de finals del segle XVIII. És l’únic panteó amb formes neo egípcies del cementeri.

ÀUDIO