Maximilià Thous Orts

Secció 3ª esquerra. Nínxol 528

Maximiliano Thous (Pravia, Astúries 1875 – València 1947) va ser periodista, realitzador cinematogràfic, dramaturg i poeta. Treballador incansable va participar en innumerables fets culturals. Per a la Història va quedar el fet de ser autor de la lletra de l'”Himne a l’Exposició” (1909) posteriorment adoptat com “Himne de València”. Com a cineasta va desenrotllar una labor impagable amb pel•lícules d’estil regional i folklòric.

L’Himne Regional el va escriure en castellà. Als anys 30 en va fer una traducció al valencià i va ser llegit per ell mateix en un dels plens de l’Ajuntament de València. Tot el consistori es va posar en peu.

ÀUDIO