Panteons dels marquesos de Campo i Caro

Secció 1ª. A dos costats de la Capella

Tornem al passeig central de la Secció Primera per a veure dos panteons molt peculiars. Adossats a un costat i l’altre de la capella descansen el Marqués de Campo i el Marqués de Caro.

El Marqués de Campo va ser un gran benefactor i potenciador de la cultura i l’economia valencianes. A ell es deuen, entre altres, la instal•lació del gas a València, la millora en la conducció de les aigües potables i la construcció de l’Asil de Campo, destinat per a xiquets pobres i desatesos.

D’altra banda José Caro va tindre molt a veure amb la guerra del Francés o de la Independència. La família Caro es va constituir en una saga de prestigi i cert poder econòmic. El seu representant va ser el marqués de Caro que tant va tindre a veure amb la construcció i amb l’ampliació de la ciutat en la seua zona oest. Ambdós personatges són dos dels “il•lustres” de València.

Els dos panteons que es troben adossats la capella (Marqués de Camp i Marqués de Car) es diu (encara que no està contrastat) que ambdós famílies van finançar part de la construcció de la capella, per això es troben en lloc tan destacat. Siga com siga, ambdós, representen una part important de la història de la ciutat, José Camp per la seua gran labor empresarial, política i filantròpica, i José Car per tota la seua contribució en la Guerra del Francés, així com els seus descendents que tant van haver de veure en l’àmbit empresarial i social.

ÀUDIO