Juan Bautista Romero.
Marqués de San Juan

Secció 1ª, esquerra

El panteó dels Marquesos de San Juan és el primer construït en el cementeri en 1849-1850, per la mort en 1848 de Juan Bautista Romero als vint anys, únic fill baró dels marquesos. En tot el conjunt hi ha molta simbologia, i destaca l’arbre arrancat d’arrel, que significa la mort d’una persona jove i l’àncora trencada d’una vida perduda.

El marqués va ser el verdader impulsor de la construcció de l’Asil de Sant Joan Baptista i del mal titulat Jardí de Monforte, ja que va ser ell qui va iniciar la construcció d’este bell jardí huitcentista, dedicat a la seua esposa, a fi d’allunyar la tristesa que tenia per la mort del seu fill.

ÀUDIO